Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Jeg finder ingen Trøst hos Tofte, jeg skyer Backe og alle af vor Art. Til de ældre blandt dem vil jeg ikke betro mig, og af de unge er alt for mange letsindige og letfærdige; jeg vilde nu kun med Gru kunne høre den Tale lyde omkring mig, som var bleven til en dulmende Manér for mig som for saa mange andre blandt os.