Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Jeg fo'r op i Harme over Samfundet, der betragtede os som Bestier og vilde kaste os i Fængsel. Jeg satte vor Trods op imod det. Som Forbryderen, der føler sig udstødt og nu lever i en lystig Krig mod det officielle, hvori alle Kneb gælder! Jeg spottede ogsaa Tanken om et retfærdigt og naadigt Forsyn, som skulde lede Menneskenes Skæbne. Den bitreste Haan mod denne Tanke var selve det, at vi var til, hvis uoprettelige Tragedie beroede paa et gaadefuldt, fysiologisk Spil i Moders Liv.