Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

For sin Sjælefreds Skyld trak Malte sig dengang pludselig tilbage fra os alle og holdt sig kun til sin nære Slægt, hvor han paa mange Maader havde en nok saa haard Kamp at føre.