Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Denne Kvindes Liv var en eneste Erindring og en alt beherskende Følelse af, at hun skyldte den, hun havde elsket højst i Verden, at kunne lade alle sine Handlinger foregaa for hans Øjne.