Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Der har altid været og vil altid mellem Mennesker kun være to adskilte Strømme, deres, som vil beherske sig selv, og deres, som vil give efter, deres, som vil ofre, og deres, som vil nyde; al Forskel mellem Menneskenes Børn stammer ene herfra.