Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Det, jeg skrev ned, stammer kun fra en Episode paa et Par Aar af mit Liv; men den er — for at tale med Brandes efter Shakespeare — et Skaalpund Kød, skaaret ud mit Hjærte nærmest.