Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Videnskaben, som er Menneskehedens — stundom haardhændede — men rette Lærer og Trøster, har i Aarene, der gik siden dengang undersøgt »os« og vor Sag i et Omfang, som vi i sin Tid daarligt turde drømme om. Vi havde intet ud over den tyske Dommer Ulrichs sjældne Bøger og nogle faa Lægers spredte Undersøgelser. Nu er der en stor Litteratur af betydelige Navne. Rutinen og Ubevægeligheden indenfor Videnskaben har Aar for Aar maattet 88 vige for et af Fordomme udløst Studium under Sandhedens Tegn. Det er da ogsaa kommet frem, hvorledes vi i Virkeligheden udgør Millioner indenfor Menneskeslægten.