Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Han maatte tabe og tabte som den, der brugte uværdige Vaaben. Det nedbrød hans Selvagtelse. Han blev tærende syg, og en Morgen laa han død i Sengen i det Værelse, hvoraf han havde fjærnet hvert Minde.