Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Hun laa syg. Jeg var hver Søndag taget ned til vor lille By for at besøge hende. Saa fik jeg en Dag midt i Ugen Telegram, at nu maatte jeg komme straks, for der var vistnok ikke langt tilbage ...