Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Dette er en ganske naiv Misforstaaelse. Intet enkelt Organ anlægges dobbelt, baade »mandligt« og »kvindeligt«. For de indre Kønsorganer — bortset fra selve Kønskirtlen — findes der hos ethvert Individ

        

104 i tidligt Fosterstadie to Sæt, af hvilke det ene Sæt normalt vokser og udvikles videre, medens det andet standser i Væksten. Men der er intet som helst Holdepunkt for Tvekønnethed af det enkelte Organ. Dette gælder naturligvis ogsaa de enkelte Celler, hvoraf Organerne er byggede op, og den ikke sjældent hævdede Paastand at hver enkelt Celle indeholder saavel en »mandlig« som en »kvindelig« Komponent er Fantasteri af reneste Vand. Tværtimod hver eneste Celle i Legemet er i sin mikroskopiske Struktur præget som enten mandlig eller kvindelig i Overensstemmelse med det foran omtalte, hvorefter Kærnestrukturen (Kromosomforsyningen) er forskellig hos de to Slags Sædceller. Derved bliver ogsaa Strukturen forskellig hos de to Slags befrugtede Æg og derfra videre hos de to Slags Organismer — mandlige og kvindelige — der udvikler sig ved fortsat Celledeling af Ægget.