Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Man vil maaske — ogsaa herhjemme — erindre en Bog, der for nogle Aar siden vakte en vis Opsigt, Otto Weininger's »Køn og Karakter« (Geschlecht und Charakter«, 1903). Med megen Veltalenhed hævder Forf. her hver Celles »Dobbeltkønnethed«,

        

105 men Paastandene er blot Ord uden ringeste Støtte i det foreliggende.