Larsen, Karl Uddrag fra Daniel — Daniela

Den homosexuelle kan ligesom den normalt sexuelle være i Besiddelse af større eller mindre Moral, hvilket fornuftigvis kun kan betyde Evne til at indordne sig selv under det Almene, til at beherske alle umiddelbare Tilskyndelser, hvor disses Opfyldelse angriber andres Vel, til hellere al give Afkald end tage uretmæssigt.