Larsen, Karl Uddrag fra Chr. F. Holm

Saa ærgrede Underkassereren sig over sin atter en Gang stadfæstede, utidige Ængstelse, og der kunde i hans Øje blinke lidt af det Had til Hovedkassereren, som i Grunden alle Bankens Funktionærer kendte; for Hr. Chr. F. 10 Holms stilfærdige Overlegenhed skaanede ikke.