Larsen, Karl Uddrag fra Chr. F. Holm

Nu først forstod Hovedkasserer Chr. F. Holm, at den eneste, som den Gang havde tabt, var ham, men han havde ogsaa tabt sit Liv.