Larsen, Karl Uddrag fra Chr. F. Holm

Den næste Morgen, da den konstituerede Hovedkasserer i Storbanken netop havde begyndt sit Arbejde, saa han Hr. Chr. F. Holms Husholderske med en stor flad Pakke under Armen styre lige hen mod en af Kasseassistenterne, der stod og ekspederede.