Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Da fornam ogsaa jeg en smertefuld Taknemmelighed over, at der dog er nogle, som dør unge, skønne og overdaadige, for gode til at blive ringere. Og jeg forstod det hædrende i Tanken, naar det syntes, som om de havde villet det saaledes. Da var jeg lykkelig over at være Søn af en Kvinde, der ikke havde tøvet for længe ...