Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Jeg havde arvet Faders Kærlighed til Billeder og Lyst til at samle. Varsomt 28 ledte han min Smag til Rette, trættede den aldrig med Ting, der endnu laa over dens Evne og som derfor vilde komme til at kede, lod den tumle sig i barnligt umodne Sympatier, holdt den blot altid fast, hvor den var ved at slippe over Stregen, fik den til at føle i Takt og bibragte den efterhaanden Skole.