Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

De kom saa forsigtigt, som om de saà sig om, at dog endelig ingen, og næppe engang jeg selv, skulde mærke det. Alle var de undselige over deres nysgerrige Forelskelse i den tavse, ensomme, kønne Dreng, som holdt af pæne Klæder, og havde fine, velplejede Hænder i Modsætning til saa mange af hans Kammerater. Jeg pirrede deres Trang til Forventning og Spænding. Fra de paagaaende, raske, snakkesalige Drenge, hvis Initiativ de ikke havde kunnet modstaa, endte de hos mig.