Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Jeg stod lige overfor i Mørket og blev ved at staa der. Ikke for maaske at faa hende at se, blot for at vide mig hende nær og fantasere over, hvad hun vel kunde have at gøre og hvordan hun maatte tage sig ud inde i dette Hus, 40 som jeg kunde gaa hen og røre ved med mine Fingre.