Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Og jeg forstod min Kammerat. Ingen anden kunde jo lytte saa rigtigt til ham eller nikke, hvor der skulde nikkes, tie, naar han blot vilde høre sin egen Stemme. Og som en vidunderlig Lykke følte jeg, at jeg nu havde fundet en anden 44 ung Mand, med hvem jeg kunde tale om Kærlighed uden at røbe min egen.