Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Om Morgenen derefter var han særlig tidligt oppe og gik uden at have sagt Godmorgen til mig. Han fortalte bagefter kun, at han havde været henne at hente den Radering af Claude Lorrain, som jeg skulde have for min smukke Eksamen. 47 Men længere op ad Dagen saà jeg selv ude paa Kirkegaarden, at han havde været dér og lagt en Krans paa Moders Grav.