Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Jeg følte straks dette som lidt af en Tilsidesættelse, tænkte, at vi kunde dog have lagt den Krans paa Moders Grav sammen. Men saa forstod jeg, at Fader endnu havde Øjeblikke, hvor han vilde være ene med sin Hustru. Og jeg saà deri et saa lykkeligt Tegn paa Kærlighedens Magt langt ud over Døden ...