Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Og da jeg fjorten Dage efter havde Udmærkelsen og min Frihed, da jeg 48 udenfor Skoleporten ligesom saà hele Livet blot beredt til at gribes og nydes og bruges — da var jeg saa glad og lykkelig og forstandig, at jeg kunde indse, at min Forelskelse hørte til det, som allerede laa langt bagved mig.