Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

»Du er en yndig Dreng at underholde, « sagde Fru Vium altid, naar hun gik fra mig og saà, hvor inderligt vel tilfreds jeg satte mig til Rette paa Stolen. Jeg vidste ganske bestemt, at lidt efter kom en af de høje, pæne Piger ind med en Bakke, hvorpaa der laa en lille fin Serviet og stod en Assiet med Syltetøj og et Glas Vand med Theske. Saa kunde Fader og Professoren tale, saa længe det skulde være, de fandt altid mig optaget af mine Bøger og Billeder og med en 50 omhyggelig skrabet Syltetøjsassiet ved Siden.