Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Hvad Stilfølelse vilde sige, anede Fru Vium ikke, allerhøjst havde hun en vis Smag, hvor det angik hendes Person. Eller rettere sagt ingen Smag, men 54 stundom et heldigt Greb, der lod hende vælge blændende Farver, som vilde have ødelagt enhver anden, men fik hendes Skønhed til at straale. Og saa hændte det dog tit, at hun føjede en enkelt lille Ting til, der bragte hele Toilettet over i det smagløse. I det hele taget var hun altid usikker i alle en Paaklædnings fint samvirkende Detaljer, og hvor hun kunde slippe let over noget, som hun mente ikke blev set, forsømte hun det aldrig. Jeg husker tydeligt, at jeg har set hende med et Par ret malpropre lyse Handsker til et splinternyt Kostume, men hun var smilende og straalende og krympede blot Fingrene lidt sammen, saa mente hun, der lagde ingen Mærke til den Sort Ubetydeligheder.