Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Nu kunde jeg da have Lov til at stirre og stirre og lade Fantasien drive sit Spil med Forestillingen om den unge Pige, der i dette Øjeblik gik hen ad Fliserne, tækkelig og sød, med Slør for det lille Ansigt, uvidende om at en ung Mand havde skuet al hendes blufærdige Skønhed.