Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Efter de første tre Aars Studentertid blev det nødvendigt for mig at sætte stærkt Pres paa med Juraen for at blive færdig i Løbet af den Tid efter Artium, som det var mig en Æressag ikke at overskride. Og jeg læste løs, med stærk Tilsidesættelse af mine egentlige Interesser ...