Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Vi talte paa Vejen kun om ligegyldige Ting. Hun gik hele Tiden hurtigt og saà mest ned i Fliserne. Men da vi kom til Huset, hvor hun boede, lukkede hun selv op og traadte tilbage, ind i en dyb, mørk Gadedør. Jeg har aldrig rigtig vidst, hvorledes jeg nogle Sekunder efter var kommen derind; men jeg hørte Døren slaa i efter mig i Mørke og følte hendes Arme om min Hals og hendes Læber imod mine.