Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Jeg tilstaar, at det faldt mig umaadelig 95 haardt at modstaa denne tærende Sorrigfuldhed hos et stakkels levende Menneske, der tilmed var en Kvinde, som kom til at se smukkere ud derigennem, blev finere i Teinten og slankere, fik dybere og mere stille virkende Øjne.