Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Efter at Professor Blom var gaaet, blev jeg siddende, lidt imod Velopdragenhed, fordi jeg gerne vilde vente og se Thora, som Moderen havde sagt, skulde komme ret snart. Men tilsidst var det mig umuligt at trække Besøget længere ud, Fru Vium blev alt for distræt 102 i sin elskværdige Konversation. Jeg tog Afsked, og hun fulgte mig til Dørs med uforstilt opblussende Hjertelighed.