Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Hvis jeg havde turdet det — jeg havde friet til Thora Vium i samme Øjeblik, som hun sad der foran mig, ligefrem og uforfærdet, skøn i al sin fuldkomne Mangel paa Koketteri med mig, kun 112 energisk optaget af at give og faa klar Besked i Anledning af bestemte Planer.