Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Fru Vium spurgte mig til at begynde med helt ængstelig og forknyt, om det virkelig var sandt, at jeg kunde have tilraadet Thora at blive Student, ja endogsaa vilde hjælpe hende med det. Men da jeg med stor Varme forsvarede Thoras Plan og endte med at sige, at jeg vilde staa hende bi af yderste Evne, rejste hendes Moder sig pludseligt op fra Stolen, greb min Haand og sagde: 116 »Tak, kære Aksel, fordi De vil tage Dem af hende. Jeg véd, De mener hende det godt.«