Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Jeg advarede ret forskrækket mod den stærkt forcerede Læsning, men saa lo hun: »Aa, jo mere Arbejdet ligefrem bruser omkring en, jo dejligere er det!« Og jeg saà paa hendes skinnende Øjne og ranke Hovedholdning og følte mig selv helt beruset af hendes Energi, som jeg kaldte det.