Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Hendes Øjne kunde skinne paa den Maade, som jeg efterhaanden kendte og undertiden følte mig urolig over. Men jeg fandt, at den besynderligt klare, kolde Sikkerhed, der kom over Thora under de mundtlige Eksaminationer, burde gøre mig tryg. Senere har jeg indset, at denne stive Ro var hendes Eksaltations højeste.