Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Derpaa gik hun ud af Stuen og bad mig aldrig senere om Tilgivelse for sin Opfarenhed. Det gled simpelt hen over imellem os. Jeg har ofte spekuleret paa, om hun maaske virkelig havde glemt denne Scene. Selv maatte jeg stadig med en vis Bitterhed mindes den, men tilskrev den jo hendes Tilstand og gjorde alt for ikke at lade hende mærke nogen dybere Misstemning fra min Side.