Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Og naar jeg søgte at faa Thora draget fra sin evige Selvbespejling ind paa Tanken om Barnet, vilde have hende til at tale om den Betydning, det skulde faa for os begge, saa kunde hun blive helt stum og se næsten fjendtligt paa mig. Hun fandt blot denne Tale om 150 Fremtiden ubegribeligt hensigtsløs og fuld af Mangel paa Kærlighed til hende selv.