Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

En Dag, jeg forsigtigt sagde noget til Thora om, at hun i Faders Nærværelse 151 var helt anderledes end ellers, svarede hun naivt forbavset blot det ene: »Jamen, han er jo fremmed!« Og der var i Tonefaldet et helt Svælg befæstet mellem denne fremmede og saa mig, der hørte hende til, og som intet Hensyn kunde kræve.