Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Kun Thoras hvinende Skrig af Smerte blev ved at lyde igen i mine Ører. De havde været, som jeg aldrig havde hørt menneskelige Skrig før, snerrende som et rasende Dyrs, saa jeg helt tabte Vejret 153 og følte mig lykkelig, naar hun atter kunde ligge og vaande sig som en Kvinde.