Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Og hun forstod at skjule det lige saa behændigt, som Drankersken forstaar at skjule sin Flaske. Hun ofrede atter Omtanke paa sine Toiletter, gik med ud i Selskaber, holdt al den tankeløse Snakken og Hængen over Barnet nede, naar jeg var til Stede; men gennem Pigerne og andre erfarede jeg, at hun benyttede Lejligheden, naar jeg var borte, og hun 160 selv havde Tid, til saa godt som muligt at handle imod mine Forskrifter.