Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Det blev i Tidernes Løb til Fremstillinger af den mest forskellige Art, hyppigt 166 vanskeligt tilgængelige, kostbare og sjældne, Træsnit og Gravurer, Raderinger og Stik, fremragende Fotografier. Vi sporede og opsøgte tilsammen, gennem indenlandske og udenlandske Forbindelser, ledede af en Litteratur af Kataloger.