Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Fader og jeg er Samlere af den Art, der aldrig kunde tænke os at skænke vore Samlinger til det offentlige, endsige pynte os med dem overfor private, vi samler netop for selv at eje og leve med vor Ejendom, udvikle os gennem den, lære af den, først og sidst tilfredsstille just vor ejendommelige Trang til Liv igennem den.