Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Under Paaskud af, at det var for Moderens Skyld, vilde hun den Dag have Ejnar med ind til Middagen. Det var noget, jeg ikke kunde fordrage. Drengen havde spist sin Middagsmad for lang Tid siden. Men Thora vilde have, han skulde 174 sidde dér og faa, saa en Skefuld, saa en Mundfuld, og tilsidst spise Desserten med.