Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Ved Bordet fortalte jeg adskilligt, der var hændet i Byen, og med Flid hvad jeg maatte antage kunde interessere Thora. Hun hørte paa det med en irriterende Ligegyldighed, afbrød mig hyppigt, uden at gøre Undskyldning, midt i et eller andet med pjankede Bemærkninger til Barnet eller Ordrer til Pigen, der serverede, uden bagefter at optage Emnet igen, blot snakke løs om noget helt andet.