Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Jeg viste en Dag Fader Barnets smaa Samlinger og glemmer aldrig det glade, stille Smil, som bredte sig over hans Ansigt. Vi forstod hinanden. Og vi hørte det endnu svage men sikre Pulsslag i 181 en anden Menneskesjæl — mit Barns Sjæl — som slog i Takt med vor.