Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Jeg kunde vel sige til min Hustru, at 182 hun burde lade være at spotte Barnet, fordi Spot er hæslig og fordærvelig overfor voksne, men ganske utilladelig overfor Børn. Men ellers syntes det mig rigtigt at lade, som om jeg overhovedet ikke lagde Mærke til Thoras Skinsyge. Jeg søgte blot at hjælpe hende ved at faa Drengen saa vidt mulig optaget af sin Moder, fortælle ham om hende, indrette det, saa at vi legede, læste, spadserede sammen, alle tre, saa ofte det lod sig gøre.