Larsen, Karl Uddrag fra Aksel Halcks Optegnelser

Vor Søn var allerede dengang en lang Dreng, der ikke længere behøvede hendes 186 des Hjælp, ja end ikke havde godt af at faa den, baade skulde og vilde lære at arbejde paa egen Haand. Han var en køn Fyr, dygtig, flink og afholdt, elskværdigere i sin Indesluttethed, end jeg havde været det, sin Bedstefaders erklærede Yndling ...