Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Vi boede jo hele min Barndom ude paa Christianshavn i den store, gammeldags Købmandsgaard. Og da min lille Broder var bleven saa stor, at han kunde sidde rigtig stille, tog Fader om Aftenerne, naar han vilde hvile, os Børn ind i sin store tre Fags Arbejdsstue, hvor der langs med Væggene ikke var andet end Reoler med Bøger, i saadanne rolige, tykke Bind. Moder kom med, rullede en Lænestol frem, altid den samme, satte sig med et Haandarbejde, og Fader talte til mig og min Broder. Men jeg følte med taknemmelig Fryd, at det egentlig kun var til mig, for min Broder var saa lille. Og Fader fortalte os Børn alting om det gamle Patricierhus, vi boede i, fra Sandstensforsiringerne udenpaa og de høje Sale med Stukkaturarbejde lige

        

12 ned til Lysthuset i Baghaven paa den anden Side Gaarden. Jeg forstod meget godt den skjulte Baggrund i alle de Fortællinger om Borgeres Arbejde og Flid og Sans for Frihed og Skønhed og deres Trods mod Avtoriteter og deres Sejr tilsidst, og jeg fortsatte ved mig selv, at nu sad der i denne gamle Gaard, som hørte til de skønneste i Staden, en Mand, der var saa smuk, og som skulde føre Menneskene videre, endnu meget videre.