Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Efterhaanden kunde jeg næsten arbejde mig op til at hade Moder og blev paa den anden Side stundom greben af en forunderlig Smerte, som om jeg gerne vilde ofre, jeg vidste ikke hvad, 20 for at Moder kunde lære Sorgen at kende som jeg selv — hun, som var bleven elsket af saadan en Mand!