Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Og endnu den Dag i Dag er jeg glad for det Had, jeg dengang som femtenaarigt Pigebarn fik lært til det, der hedder at glemme. At glemme, som er det mest lurvede, der gives i Verden! Som er at tilintetgøre noget, der er levet og levet af en selv og kun af en selv! Som er at stille sig lig med Dyrene, der er fattige paa Erindring!