Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Naar jeg overhovedet saa vidt kom 25 over Faders Død, var det Marie Louises Fortjeneste. Hun havde, ogsaa som halvvoksent Pigebarn, mistet sin Moder og havde skrevet en hel Fortælling derom, som godt kunde have været trykt. Den havde hun altid hos sig, men hun skrev i det hele taget ogsaa meget andet. Du ved slet ikke, hvor jeg kom til at elske hende og beundre hende!